Gýda Hareketi - www.gidahareketi.org
Son Dakika
Çarþamba, 11 Nisan 2018 | Anasayfam yap | Favorilerime ekle    
1 2 3 4 5 6 7
‘Küresel ýsýnmaya, depremlerin en þiddetlisine, her türlü patlamaya, meteor düþmesi ve hatta nükleer saldýrýlara karþý d
Dünya'da her yýl 25 milyon 'güvensiz' kürtaj yapýlýyor. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) dünya genelinde her yýl yaklaþýk 25 mi
Devlet dediðin böyle olmalý. Hamuduyla götürene af, damgasýz 15 yumurtaya 15 bin lira ceza kesmeli. Amaç milletin kendi
Saðlýk ve Gýda Güvenliði Hareketi Türkiye Ambalajlý Su Raporu
Yalnýzca Su!
Yalnýzca Su!
Copyright © 2009 Saðlýk ve Gýda Güvenliði Hareketi
Sitemizdeki bilgilerin her hakký yazarý ve kaynaðýna aittir. Kaynak gösterilerek kullanýlabilir
Yazýlým ve Görsel Tasarým: Ýnforce Biliþim Teknolojileri